Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków APEL RADY GMINY WILKÓW

APEL RADY GMINY WILKÓW

Rada Gminy Wilków wystosowała apel, w sprawie podjęcia pilnych działań mających na celu pomoc poszkodowanym producentom rolnym


APEL
RADY GMINY WILKÓW

 


    Rada Gminy Wilkóww związku z wystąpieniem w dniach 24 i 25 czerwca 2021 roku na terenie Gminy Wilków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych tj. gradu, deszczu nawalnego i trąby powietrznej, które spowodowały liczne szkody materialne w gospodarstwach rolnych, zwraca się o podjęcie pilnych działań mających na celu pomoc poszkodowanym producentom rolnym. 
    W wyniku nawałnicy, huraganowego wiatru, ulewnego deszczu z gradem przechodzących przez teren gminy Wilków uszkodzeniu uległo kilkadziesiąt budynków  mieszkalnych i kilkaset gospodarczych, zerwane zostały linie energetyczne. W wyniku  nawałnic całkowitemu zniszczeniu uległy płody rolne, plantacje sadów i owoców miękkich oraz chmielu. Znaczne szkody odnotowano również w lasach. Rolnicy niejednokrotnie stracili całoroczny dochód z gospodarstwa. Odbudowa tych strat będzie bardzo kosztowna. Nadmienić również należy, że dotychczas zainwestowane środki na ochronę plantacji pochodzą m.inn. z kredytów, które w zaistniałej sytuacji będą stanowić duże obciążenie dla rolników i ich rodzin. Brak dochodów i problemy ze spłatą zobowiązań mogą doprowadzić do upadków gospodarstw.
    Gmina Wilków to gmina typowo rolnicza. Mieszkańcy utrzymują się głównie 
z produkcji chmielu, sadów i owoców miękkich.
    W związku z powyższym zwracamy się z apelem o możliwie szybkie podjęcie stosownych działań zmierzających do uruchomienia rządowej pomocy dla poszkodowanych. Jedną z opcji wsparcia może być pomoc de minimis w rolnictwie. To wsparcie państwa, które udziela się producentom rolnym, a które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Jest to pomoc, która nie skutkuje naruszeniem konkurencji na rynku. Pomoc ta obejmuje m.in. wsparcie finansowe na różne cele, ulgi podatkowe oraz umorzenia wierzytelności w części lub w pełnej wysokości.
Rada Gminy Wilków zwraca uwagę na bardzo ograniczony dostęp do ubezpieczeń upraw rolnych od gradobicia i innych ryzyk ubezpieczeniowych dofinansowywanych z budżetu państwa w 2021 roku, uniemożliwiające w praktyce powszechne skorzystanie z tej formy zabezpieczenia większości rolników. Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy spadek kwoty dofinansowania tego rodzaju ubezpieczenia, co drastycznie ogranicza jego dostępność. Biorąc pod uwagę istotną rolę, jaką spełnia rolnictwo polskie zwracamy się do władz państwowych 
o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia realnej i powszechnej ochrony ubezpieczeniowej wszystkim rolnikom. Istotnym elementem skuteczności systemu ubezpieczeń jest szybkie i realne wycenianie strat w uprawach. Dostajemy szereg sygnałów, że ubezpieczyciele, w tym PZU wyznaczają bardzo odległe terminy oględzin szkód zarówno 
w budynkach mieszkalnych i gospodarczych oraz uprawach, co uniemożliwia szybką wypłatę odszkodowań 

                                                                                                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy Wilków                                                              

                                                                                                                                                                                          Józef Błażejewski 

Stanowisko otrzymują:
1.    Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2.    Prezes Rady Ministrów
3.    Minister Rolnictwa  i Rozwoju Wsi
4.    Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
5.    Posłowie na Sejm z Województwa Lubelskiego
6.    Senatorowie RP z Województwa Lubelskiego
7.    Wojewoda Lubelski
8.    Marszałek Województwa Lubelskiego