Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Ankieta dotycząca badania efektywności wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020.

Ankieta dotycząca badania efektywności wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020.

Ankieta dotycząca badania efektywności wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020.

Ankieta dotycząca badania efektywności wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020.

 

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=29a1dbc0&&b=41a016927&&c=bbc76ffb