Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków „Czyste Powietrze” – spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Wilków

„Czyste Powietrze” – spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Wilków

„Czyste Powietrze” – spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Wilków

„Czyste Powietrze” – spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Wilków

Wójt Gminy Wilków serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla mieszkańców w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, które odbędzie się 28.07.2021 r. o godz. 10:00 w Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie w trakcie którego będzie można zapoznać się z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobu składania wniosków o dofinansowanie oraz zasad realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.

Program zakłada dofinansowanie do wymiany starych kotłów na paliwo stałe tzw. kopciuchów oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynku jednorodzinnym.