Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Dzień Sołtysa w Gminie Wilków

Dzień Sołtysa w Gminie Wilków

Z okazji Dnia Sołtysa składamy najserdeczniejsze życzenia  sukcesów w działalności sołeckiej

Z okazji Dnia Sołtysa składamy najserdeczniejsze życzenia  sukcesów w działalności sołeckiej, satysfakcji z pracy na rzecz lokalnej społeczności, pomyślności, osiągnięcia zaplanowanych celów
i zamierzeń, wytrwałości w codziennej pracy, spełnienia planów osobistych oraz dużo zdrowia. Jednocześnie dziękujemy za trud i wysiłek w sprawowaniu tak zaszczytnej funkcji oraz za zaangażowanie na rzecz rozwoju i poprawy życia całej społeczności Gminy Wilków.

              

Przewodniczący Rady Gminy                                        Wójt Gminy Wilków    

     Józef Błażejewski                                                          Daniel Kuś