Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Gmina Wilków z dofinansowaniem w kwocie 2 254 000,00 zł.

Gmina Wilków z dofinansowaniem w kwocie 2 254 000,00 zł.

Gmina Wilków z dofinansowaniem w kwocie 2 254 000,00 zł.

Gmina Wilków z dofinansowaniem w kwocie 2 254 000,00 zł.

W dniu 14 lipca 2022r. został ogłoszony wynik naboru w III edycji Rządowy Program Inwestycji Strategicznych- Polski Ład. Pieniądze trafiły do gmin i powiatów, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. Gmina Wilków otrzymała dofinansowanie na dwa zadania:

  1. Stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku – 1 176 000,00
  2. Przebudowa dróg w miejscowości Szczekarków Kolonia i Polanówka – 1 078 000,00

Otrzymane wsparcie posłuży do rozwoju naszej gminy i poprawy warunków życia naszych mieszkańców.

 

Wójt Gminy Wilków

      Daniel Kuś