Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków IV Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną

IV Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną

Wójt Gminy Wilków Pan Daniel Kuś zaprasza do udziału w IV Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną,

Wójt Gminy Wilków Pan Daniel Kuś zaprasza do udziału

w IV Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną,

którego organizatorami są: Beata Mazurek – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Muzeum Wsi Lubelskiej.

Celem konkursu jest upowszechnianie tradycji i folkloru, popularyzowanie i poszerzanie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki oraz palmy w polskiej obrzędowości ludowej oraz aktywizacja mieszkańców województwa lubelskiego w zakresie popularyzacji zanikającego zwyczaju własnoręcznego tworzenia pisanek i palm wielkanocnych. Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec województwa lubelskiego.

Ostateczne wyniki konkursu będą ogłoszone w dniu 1 kwietnia 2023 r. podczas wspólnej imprezy tradycyjno-obrzędowej na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.

 

Pracę konkursową należy składać

w Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie

do dnia 13 marca 2023 do godziny 15:00.

 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 81 828 15 59