Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Informacje dotyczące preferencyjnego zakupu węgla przez Mieszkańców Gminy Wilków.

Informacje dotyczące preferencyjnego zakupu węgla przez Mieszkańców Gminy Wilków.

Informacje dotyczące preferencyjnego zakupu węgla przez Mieszkańców Gminy Wilków.

Informacje dotyczące preferencyjnego zakupu węgla przez Mieszkańców Gminy Wilków.

    W związku z wejściem w życie z dniem 3 listopada Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Wójt Gminy Wilków przystąpił do programu dystrybucji węgla przez samorządy.

Wszystkich mieszkańców zainteresowanych preferencyjnym zakupem węgla prosimy o składanie wniosków o jego zakup do Urzędu Gminy w sekretariacie.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Gospodarstwo domowe ma prawo zakupić węgiel po preferencyjnej cenie, nie wyższej niż 2000 zł za tonę.

Do ceny, 2000 zł nie wlicza się kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego.

Zakładane są dwie transze zakupu: 

    1) I transza - do końca 2022 r. – w ilości do 1,5 tony,

    2) II transza - od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. – w ilości do 1,5 tony. 

Łącznie uprawniony będzie mógł zakupić do 3 ton węgla.

 

Wzór wniosku dostępny poniżej. W formie papierowej wniosek można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy w Wilkowie.

Pliki do pobrania

  • docx Wzór wniosku