Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Szanowni Mieszkańcy

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną w kraju w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 i wzrostem zachorowań na chorobę COVID-19, również w powiecie opolskim, informuję, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego nadal obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy: odzieży, maski, maseczki, przyłbicy w środkach transportu publicznego oraz w miejscach ogólnodostępnych w tym między innymi: w budynkach użyteczności publicznej, w obiektach handlowych lub usługowych, na targowiskach, w budynkach kultu religijnego. Ponadto należy zachować odpowiedni dystans społeczny oraz często myć i dezynfekować ręce.

Przypominam, że w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu Lubelskim działa całodobowa infolinia na temat COVID-19. Informację można uzyskać pod numerem telefonu: 81 827 20 41, a po godz. 15:00 tel. 509 827 900

Szanowni mieszkańcy dbajmy o swoje bezpieczeństwo, stosujmy się do obowiązujących obostrzeń.

Wójt Gminy Wilków

Daniel Kuś