Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków KONKURS - Wójt Gminy Zaprasza...

KONKURS - Wójt Gminy Zaprasza...

Wójt Gminy Wilków zaprasza do udziału w II Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną...

Wójt Gminy Wilków zaprasza do udziału w II Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną, którego organizatorami są: Beata Mazurek – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Muzeum Wsi Lubelskiej. Celem konkursu jest upowszechnianie tradycji i folkloru, popularyzowanie i poszerzanie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki oraz palmy w polskiej obrzędowości ludowej oraz aktywizacja mieszkańców województwa lubelskiego w zakresie popularyzacji zanikającego zwyczaju własnoręcznego tworzenia pisanek i palm wielkanocnych. Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec województwa lubelskiego. 
Ostateczne wyniki konkursu będą ogłoszone w dniu 28 marca 2021 r. podczas wspólnej imprezy tradycyjno-obrzędowej na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej.

Pracę konkursową należy składać do Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie do dnia 05.03.2021 r. (piątek) do godz.15.00

Więcej informacji pod numerem 81 828 10 02 wew. 201 lub 81 828 15 59   

REGULAMIN KONKURSU