Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Konkurs planistyczny (plastyczny) dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Konkurs planistyczny (plastyczny) dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Wójt Gminy Wilków ogłasza konkurs planistyczny (plastyczny) dla dzieci i młodzieży szkolnej pn. “Przestrzeń Gminy Wilków w przyszłości moimi oczami” w ramach projektu  “Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja”.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 – od pierwszej do ósmej klasy szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilków.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów według kategorii wiekowych:

I kategoria: klasy I-III Szkoły Podstawowej,

II kategoria: klasy IV – VI Szkoły Podstawowej,

III kategoria: klasy VII – VIII Szkoły Podstawowej.

Prace konkursowe należy składać do 30 października 2020 r. do godziny 10.00

Regulamin konkursu planistycznego (konkursu plastycznego)

Projekt „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Fundacja Inicjatyw Menedżerskich w Lublinie, partnerem projektu jest Gmina Wilków.