Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków LVI zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

LVI zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

LVI zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2022 roku (niedziela) o godzinie 14:00 w siedzibie Klubu Sportowego LKS „Wilki” Wilków.

LVI zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2022 roku (niedziela) o godzinie 14:00 w siedzibie Klubu Sportowego LKS „Wilki” Wilków.

 

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie  LVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Wilków.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Informacja przewodniczącego Rady Gminy Wilków o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
 6. XXX – lecie działalności Klubu Sportowego LKS „Wilki” Wilków.
 7. Nadanie Godności Honorowego Obywatela Gminy Wilków:
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały w sprawie nadania Godności Honorowego Obywatela Gminy Wilków.

 

 1. Interpelacje i zapytania.
 2.  Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Zakończenie LVI sesji zwyczajnej sesji Rady Gminy Wilków.