Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Wójt Gminy Wilków ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Wójt Gminy Wilków ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

Więcej informacji na stronie BIP Urzędu Gminy Wilków