Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Gmina Nieodpłatna pomoc prawna - przez telefon

Nieodpłatna pomoc prawna - przez telefon

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w naszym regionie, działając na podstawie rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, zawiesza się udzielania osobistych porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w naszym regionie, działając na podstawie rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, zawiesza się udzielania osobistych porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.
Starosta Opolski informuje, że dyżury w ramach punktów NPP będą prowadzone przez telefon i za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Termin porady zostanie wyznaczony po złożeniu przez osobę potrzebującą pomocy stosowanego wniosku zawierającego oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Wniosek można wysłać na adres e-mail: starostwo@opole.lublin.pl.
W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu,
Ministerstwo Sprawiedliwości dopuszcza możliwość złożenia przez osobę potrzebującą pomocy wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem - ustnie przez telefon (na potrzeby notatki służbowej osoba zainteresowana zobowiązana jest podać Imię, Nazwisko, adres, numer PESEL).
Wszelkie szczegółowe informacje na temat funkcjonowania porad nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu opolskiego będą zamieszczane na stronie http://www.opole.lublin.pl/ w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie".
W przypadku pytań proszę o kontakt pod nr 81 458 10 31.