Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – przywrócenie bezpośredniej obsługi beneficjentów od dnia 1 lipca 2020 r.

KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW W PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
 I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO 
Szanowni Państwo,
w związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 podejmowane są działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i wykonawców porad  stosuje się organizację bezpośredniej obsługi interesantów dostosowaną do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii. Oznacza to realizację nieodpłatnych porad prawnych zgodnie  
z Zaleceniami Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego.

1.Porada może się odbyć wyłącznie po umówieniu terminu wizyty 
pod numerem telefonu 81 458 10 31 lub e-mailem: npp@opole.lublin.pl.
2. Należy zgłaszać się na umówioną godzinę, bez osób towarzyszących.
3. W celem zwiększenia bezpieczeństwa proszę o ograniczenia do minimum czasu oczekiwania na miejscu.
3. Każda osoba powinna korzystać z własnych przyborów (długopisy, notatniki itp.)
4. Do punktu może wejść wyłącznie osoba z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
5. Przed wejściem do punktu należy zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki.
6. Należy przestrzegać dystansu społecznego wynoszącego przynajmniej 
2 metry od drugiej osoby. 
7.  W przypadkach spraw niewymagających fizycznej obecności w siedzibie punktu zaleca się korzystanie z nieodpłatnych porad prawnych z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

    W trosce o bezpieczeństwo proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad.
       Wszelkie szczegółowe informacje na temat funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu opolskiego zamieszczane są na stronie http://www.opole.lublin.pl/ w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie”.