Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

Data i godzina wydania: 31.08.2021 - godz. 16:49

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

 

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:201

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

 

Ważność: od godz. 22:00 dnia 31.08.2021 do godz. 22:00 dnia 02.09.2021

Obszar: Wisła od ujścia Sanu do ujścia Kamiennej (lubelskie)

Przebieg: W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej na Wiśle obserwowany będzie dalszy wzrost poziomu wody, do strefy stanów wysokich, z przekroczeniem stanu ostrzegawczego w profilu Zawichost.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 100%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Artur Franczyk