Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Opady marznące

Opady marznące

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 94

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia Opady marznące/ 1
Obszar województwo lubelskie powiat opolski
Ważność od godz. 02:00 dnia 27.11.2020 do godz. 09:00 dnia 27.11.2020
Przebieg Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki
powodujących gołoledź.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Agnieszka Prasek
Godzina i data wydania godz. 13:25 dnia 26.11.2020
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 lubelskie/opolski od 02:00/27.11 do
09:00/27.11.2020 marznące opady, drogi śliskie.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.