Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków POZWÓLMY ZIEMI ODDYCHAĆ

POZWÓLMY ZIEMI ODDYCHAĆ

Zespół  Szkół Publicznych – Szkoła  Podstawowa  w Zagłobie otrzymała w roku 2022 grant w projekcie ekologicznym „Pozwólmy Ziemi Oddychać”.

UDZIAŁ W GRANCIE PROJEKTOWYM „POZWÓLMY ZIEMI ODDYCHAĆ”

 

Zespół  Szkół Publicznych – Szkoła  Podstawowa  w Zagłobie otrzymała w roku 2022 grant w projekcie ekologicznym „Pozwólmy Ziemi Oddychać”. Zadania konkursowe realizowane są ze środków Fundacji PKO Banku Polskiego. Celem projektu jest podniesienie  świadomości i wiedzy na temat klimatu i czystości powietrza wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej. Działania projektowe  podzielone są na dwie grupy:

1.Wzbogacenie różnorodności gatunkowej flory na terenie wokół budynku szkoły poprzez nasadzenie różnych gatunków drzew liściastych i iglastych. Rośliny te wykorzystywane będą jako środek dydaktyczny na lekcjach biologii, przyrody, geografii, jednocześnie będą pełnić funkcję naturalnych fabryk    tlenu i pochłaniaczy dwutlenku węgla (szkoła położona jest w pobliżu ruchliwej drogi).

2.Edukacja ekologiczna w różnej formie :

a. Działania w obrębie koła ekologicznego Eko Planeta mające na celu uświadomienie uczniom skutków zmian klimatycznych i wyrobienie prawidłowych nawyków postępowania (np. „Akcja oszczędzam energię i gaszę światło wychodząc z pomieszczenia” - umieszczenie naklejek nad włącznikami światła/energii przypominającymi o ich wyłączaniu po wyjściu z pomieszczenia, wydanie tematycznych ulotek informacyjnych przekazywanych uczniom, rodzicom, społeczności lokalnej).

b.    Zaprojektowanie banneru na zewnątrz budynku szkoły informującego o uczestnictwie w projekcie.

c.     Lekcje ekologii w plenerze np. określanie zanieczyszczenia powierza w okolicy z wykorzystaniem czujnika smogu.

d.     Zorganizowanie  warsztatów wyjazdowych o tematyce ekologicznej przeprowadzonych przez wybraną instytucję  pozaszkolną.

e.     Akcja: „Zielona klasa” – uczniowie opiekujący się daną klasą mają za zadanie wzbogacić swoją pracownię w rośliny oczyszczające powietrze np. skrzydłokwiaty, paprocie.

f.     Pogadanka, pt. „Lasy-zielone płuca naszej planety” prowadzona przez przedstawicieli  Nadleśnictwa Kraśnik mająca na celu uświadomienie odbiorcom jak ważną rolę odgrywa roślinność w utrzymaniu prawidłowego obiegu dwutlenku węgla.

g.    Przygotowanie  szkolnego konkursu i  połączonego z prezentacją  min. najważniejszych kwestii dotyczących zanieczyszczenia powietrza, wskazania powodów dlaczego należy o nie dbać, wykorzystywaniu OZE, segregacji odpadów itp., konkursem wiedzy ekologicznej i konkursem dla klas „ Coś z niczego”.