Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Wilków

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Wilków

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Wilków

Na dwa miesiące przed terminem zakończone zostały prace na ważnym dla naszej społeczności zadaniu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Wilków" polegającym na termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Wilkowie. W ramach zadania oprócz prac termomodernizacyjnych wykonano również instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 43 kWp.

Wartość inwestycji to 1 612 550,17 zł, a dofinansowanie pozyskane z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020 wynosi 1 455 879,47 zł.