Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Ochrona wód i gospodarka wodna, azbest i inne zadania Przymrozki wiosenne

Przymrozki wiosenne

  Rolnicy z terenu Gminy Wilków, u których wystąpiły szkody w wyniku przymrozków wiosennych mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy  Wilków w celu złożenia wniosku o oszacowanie strat wraz z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie  złożonym w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

       Rolnicy z terenu Gminy Wilków, u których wystąpiły szkody w wyniku przymrozków wiosennych mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy  Wilków w celu złożenia wniosku o oszacowanie strat wraz z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie  złożonym w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wraz z wnioskiem o oszacowanie strat, każdy rolnik zobowiązany jest  przedłożyć wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na 2020 rok, który można pozyskać ze strony internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/ - zakładka eWniosekPlus.   

        W przypadku, gdy rolnik złożył do ARiMR oświadczenie potwierdzające brak zmian w roku 2020 w odniesieniu do wniosku  z 2019 r. – powinien zwrócić się do Biura Powiatowego ARiMR celem pobrania kopii wniosku o dopłaty bezpośrednie.   

        Druki wniosków dostępne na stronie urzędu www.gminawilkow.pl oraz  w Urzędzie Gminy  Wilków na stolikach w  holach korytarzy.

W przypadku niekompletnych bądź nieprawidłowo wypełnionych wniosków Urząd będzie wzywał do ich uzupełnienia, bądź odmawiał procedowania. Termin składania wniosków od 8.06.2020r. do 30.06.2020r.

Pliki do pobrania

  • rar Niezbędne dokumenty