Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Punkt konsultacyjno -informacyjny programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy Wilków

Punkt konsultacyjno -informacyjny programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy Wilków

Punkt konsultacyjno -informacyjny programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy Wilków

Punkt konsultacyjno -informacyjny programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy Wilków

Gmina Wilków informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie utworzenia punktu informacyjnego programu „Czyste Powietrze” w Gminie Wilków.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – 7:15 – 14:15

Wtorek – 9-16

Piątek – 8:15 – 14:15

W pokoju 204

W ramach funkcjonowania punktu konsultacyjno - informacyjnego mieszkańcy mają możliwość uzyskania informacji o programie Czyste Powietrze, otrzymania materiałów informacyjnych i uzyskania pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz rozliczeniu przedsięwzięcia.

Za pośrednictwem punktu można złożyć wniosek o dofinansowanie, który jest następnie przekazywany do WFOŚiGW w Lublinie.

Dane kontaktowe:

Tel. 81 828 10 02 wew. 211 /w godzinach pracy punktu/

e-mail: czystepowietrze@gminawilkow.pl

Informacje o programie dostępne są na stronie www.czystepowietrze.gov.pl oraz na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie