Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Ochrona wód i gospodarka wodna, azbest i inne zadania SPOTKANIA Z ARCHEOLOGIĄ

SPOTKANIA Z ARCHEOLOGIĄ

WÓJT GMINY WILKÓW ZAPRASZA NA SPOTKANIA Z ARCHEOLOGIĄ  Grodzisko Żmijowiska - Oddział Muzeum Nadwiślańskiego (12 - 14 czerwca 2020 r. )

W ciągu trzech dni zapraszamy do odwiedzenia skansenu w Grodzisku Żmijowiska w godz. 10.00 - 16.00.

UWAGA: Organizatorzy wymagać będą przestrzegania obowiązujących obostrzeń w udostępnianiu

placówki muzealnej w czasie zagrożenia epidemicznego. Prelekcje wygłaszane będą pod wiatą na

otwartej przestrzeni, chata z wystawą plenerową dostępna będzie dla dwóch osób jednocześnie z

obowiązkiem zakładania wewnątrz maseczek.

PROGRAM

12 czerwca - piątek:

• 10.00 -15.00 - wystawa plenerowa zabytków archeologicznych odkrytych w Żmijowiskach

• 11.00 - zwiedzanie skansenu wraz z archeologiem

• 12.00 - prelekcja nt. badań wczesnośredniowiecznych gródków obronnych na Lubelszczyźnie - dr Tomasz Dzieńkowski (Instytut Archeologii UMCS Lublin)

• 13.00 - zwiedzanie skansenu z archeologiem

• 14.00 - prelekcja nt. problematyki konserwacji archeologicznych zabytków metalowych - mg inż. Władysław Weker (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie)

13 czerwca - sobota:

• 10.00 -15.00 - wystawa plenerowa zabytków archeologicznych odkrytych w Żmijowiskach

• 11.00 - zwiedzanie skansenu wraz z archeologiem

• 12.00 - prelekcja nt. badań bronioznawczych i metalograficznych wczesnośredniowiecznego miecza z Bochotnicy- mgr Jakub Ordutowski (Stowarzyszenie"CURIA MEDIAEVALIS")

• 13.00 - zwiedzanie skansenu z archeologiem

• 14.00 - prelekcja nt. dziejów łucznictwa na ziemiach polskich - Dariusz Sadło

14 czerwca - niedziela:

• 10.00 -15.00 - wystawa plenerowa zabytków archeologicznych odkrytych w Żmijowiskach

• 11.00 - zwiedzanie skansenu wraz z archeologiem

• 12.00 - prelekcja nt. projektu badawczego dokumentacji kamieni ze śladami „bożych stopek" - dr Łukasz Miechowicz (Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie)

• 13.00 - zwiedzanie skansenu z archeologiem

• 14.00 - prelekcja nt. badań słowiańskiej chaty na osadzie północnej w Żmijowiskach - mgr Anna Kacprzak (Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym).