Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Współpraca z organizacjami pozarządowymi - KONSULTACJE

Współpraca z organizacjami pozarządowymi - KONSULTACJE

Zarządzenie nr 0050. 86.2022 Wójta Gminy Wilków w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi,

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Gminy Wilków w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

 

CZYTAJ WIĘCEJ - ZARZĄDZENIE

PROJEKT UCHWAŁY