Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Wybory uzupełniające Sołtysów

Wybory uzupełniające Sołtysów

Wybory uzupełniające Sołtysów Sołectw Wilków oraz Wilków Kolonia.

W związku z rezygnacją Sołtysa Sołectwa Wilków Kolonia, Pana Piotra Wesołowskiego, zarządzam przeprowadzenie wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Wilków Kolonia w terminie 18 lutego 2021 r., godz. 15:00 w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie, Wilków 11 oraz zarządzam przeprowadzenie wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Wilków w terminie 18 lutego 2021 r., godz. 16:00 w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie, Wilków 11.

W przypadku braku qworum drugi termin zebrania wyznaczam o 15 minut później od określonego pierwotnie.


Ustalam następujący porządek zebrania:

Otwarcie zebrania wiejskiego.
Stwierdzenie prawomocności zebrania.
Wybór przewodniczącego zebrania.
Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru.
Przeprowadzenie głosowania i stwierdzenie wyboru Sołtysa.
Inne sprawy wniesione przez mieszkańców.