Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków XXIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

XXIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

XXIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2020 roku (czwartek) o godzinie 9:00 w Sali Widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie.

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zabezpieczenia środków finansowych z budżetu gminy na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu w celu realizacji zadań inwestycyjnych,

- w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok.

5. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wilków

               Tomasz Jakubowski