Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków XXX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

XXX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

XXX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2020 roku (wtorek) o godzinie 9:00 w Sali Widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie.

Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwał:

- w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wilków na rok szkolny 2020/2021,

- w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Wilków na rok 2020.

5. Zakończenie obrad.

 

  Przewodniczący Rady Gminy Wilków

             Tomasz Jakubowski