Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków XXXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

XXXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

XXXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 26 lutego 2021 roku (piątek) o godzinie 11:00 w Sali Widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów:

- Nr XXXIV/2020,

- Nr XXXVI/2020.

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wilków o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
 3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzących przez Gminę Wilków.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Wilków na rok 2021
  2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Wilków za 2020 rok,
  3. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Wilków i zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na 2021 r.

 

 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.
 3. Zakończenie sesji.