Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Zakup węgla dla gospodarstw domowych II Nabór

Zakup węgla dla gospodarstw domowych II Nabór

Wójt Gminy Wilków informuje, że od 2 stycznia 2023 roku można składać wnioski o zakup węgla dla gospodarstw domowych w ramach drugiego naboru. Przedmiotowe wnioski składać można w sekretariacie Urzędu Gminy Wilków, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Szczegółowe informacje można pozyskać pod numerem telefonu: 81 8281002