Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Turystyka Zarządzenie Wójta Gminy Wilków

Zarządzenie Wójta Gminy Wilków

w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Wilków