Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Zwalczanie stadiów zimujących tarcznika niszczyciela

Zwalczanie stadiów zimujących tarcznika niszczyciela

Zwalczanie stadiów zimujących tarcznika niszczyciela

dr hab. Katarzyna Golan, profesor uczelni

Katedra Ochrony Roślin, Zakład Entomologii

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Opolu Lubelskim

 

Zwalczanie stadiów zimujących tarcznika niszczyciela

 

Tarcznik niszczyciel jest szkodnikiem, który od 2015 roku stanowi poważne zagrożenie dla upraw sadowniczych w Polsce. Notowany między innymi na Lubelszczyźnie, w okolicach Sandomierza i Mazowszu, w krótkim czasie może doprowadzić do zamierania roślin, na których żeruje.

Zwalczanie szkodnika jest trudne ze względu na produkowane przez larwy i samice tarczki, które skutecznie chronią ich ciała przed dostępem insektycydów. Aktualnie, wczesną wiosną, w okresie bezlistnym, mamy możliwość ograniczenia liczebności tarcznika przez zastosowanie na stadia zimujące szkodnika oprysku z użyciem olejów. Preparaty olejowe działają na szkodniki kontaktowo, a na roślinie powierzchniowo. Pokrycie szkodnika nieprzepuszczalną dla powietrza cienką warstwą utrudnia proces oddychania i doprowadza do śmierci owada.

Na nadchodzący tydzień prognozowana jest temperatura o wartościach znacznie powyżej 10̊C, z dwudniowym okresem ochłodzenia. Na pewno będzie ona miała wpływ na rozwój roślin i aktywność owadów. Dlatego też, w najbliższe dni obserwując porażone przez tarcznika drzewa w sadach zwróćmy uwagę na rozwój pąków liściowych. Bieżące obserwacje prowadzone na Lubelszczyźnie wykazały, że część drzew owocowych jest już w początkowej fazie pękania pąków (tzw. „mysiego ucha”). Jest to dobry moment do zwalczania stadiów zimujących tarcznika niszczyciela. W tym celu stosuje się najczęściej dostępne w handlu preparaty na bazie oleju parafinowego.