Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Zwrot Podatku Akcyzowego

Zwrot Podatku Akcyzowego

Od dnia 9 listopada w kasie Urzędu Gminy Wilków, będzie wypłacany zwrot podatku akcyzowego.