Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków 11 marca Dzień Sołtysa

11 marca Dzień Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa, przekazuję najserdeczniejsze życzenia wszystkim sprawującym tę zaszczytną funkcję.

Niech Państwa codzienne starania o pomyślność,  i dostatek waszych miejscowości - małych Ojczyzn, przynoszą jak najwięcej dobrych owoców. Niech szacunek i zaufanie, którymi obdarzyli Państwa sąsiedzi, wzrasta i umacnia się jako spoiwo lokalnych wspólnot.

 

Daniel Kuś - Wójt Gminy Wilków