Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Gmina Sołtysi Gminy Wilków

Sołtysi Gminy Wilków

LP.

IMIĘ  I  NAZWISKO

MIEJSCOWOŚĆ

1

KRZYSZTOF KOSIK

BRZOZOWA 

2

PIOTR PIŁAT

DOBRE

3

KAMIL PRZEPIÓRKA

KĄTY

4

MARCIN PIĄTEK

KĘPA CHOTECKA

5

KATARZYNA ZYSKA

KŁODNICA

6

ALICJA GAZDA

KOLONIA WRZELÓW

7

ANDRZEJ TARCZYŃSKI

KOSIORÓW

8

KATARZYNA CIELEPA

LUBOMIRKA

9

DOROTA KALITA

MACHÓW

10

ANNA ŚLIWA

MAJDANY

11

KUŚ JANINA

PODGÓRZ

12

URSZULA CHARCHUŁA

POLANÓWKA

13

DARIUSZ PIŁAT

ROGÓW

14

ANETA CYWIŃSKA

RYBAKI

15

ALINA SIEDLISKA

SZCZEKARKÓW

16

ANDRZEJ CZAPLA

SZCZEKARKÓW KOL.

17

ANNA KRAMEK

SZKUCISKA

18

GRAŻYNA LASOTA

URZĄDKÓW

19

STANISŁAW KUZIOŁA

WILKÓW KOL.

20

KAMILA CHARCHUŁA

WILKÓW

21

STANISŁAW URBANEK

WÓLKA POLANOWSKA 

22

IRENEUSZ DUDEK

ZAGŁOBA

23

TERESA  KUŚ

ZARUDKI

24

RAFAŁ ROŻEK

ZASTÓW KARCZMISKI

25

KAZIMIERA GAJ

ZASTÓW POLANOWSKI

26

JERZY KRÓL

ŻMIJOWISKA