Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Gmina O gminie

O gminie

Gmina Wilków (do 1954 gmina Szczekarków) jest  gminą wiejską położoną w województwie lubelskim, w powiecie opolskim. Na jej terenie  zlokalizowanych jest 26 sołectw. Są to: Brzozowa, Dobre, Kąty, Kępa Chotecka, Kłodnica, Kolonia Wrzelów, Kosiorów, Lubomirka, Machów, Majdany, Małe Dobre, Podgórz, Polanówka, Rogów, Rogów-Kolonia, Rybaki, Szczekarków, Szczekarków-Kolonia, Szkuciska, Urządków, Wilków, Wilków-Kolonia, Wólka Polanowska, Zagłoba, Zarudki, Zastów Karczmiski, Zastów Polanowski, Żmijowiska.
Siedzibą gminy jest miejscowość Wilków. To najmniejsza siedziba gminy województwa lubelskiego. Liczy zaledwie 208 mieszkańców (2008).  Według danych z września 2020 gminę zamieszkuje 4940 osób, na obszarze 79,54 km2 
Na terenie Gminy działają: Trzy placówki oświatowe:
Zespół Szkół Publicznych (szkoła podstawowa i gimnazjum) w Wilkowie
Zespół Szkół Publicznych (szkoła podstawowa i gimnazjum) w Zagłobie 
Szkoła Podstawowa  im. św. Franciszka z Asyżu w Rogowie.

Funkcjonują też: Odział Banku Spółdzielczego w Kazimierzu Dolnym, i Ośrodek Zdrowia w Urządkowie.
Wilków jest również siedzibą parafii pw. św. Floriana i św. Urszuli.
W Wilkowie działa klub piłkarski LKS Wilki, Koła  Gospodyń Wiejskich, oraz Stowarzyszenie „Klub Seniora”
 Według podziału fizyczno-geograficznego Gmina w całości należy do regionu Wyżyny Lubelskiej. W jej obrębie wyróżnia się trzy subregiony - Równinę Bełżycką, Kotlinę Chodelską oraz Wzniesienia Urzędowskie. Odrębną jednostkę fizjograficzną należącą do terenu gminy stanowi Małopolski Przełom Wisły znajdujący się na zachodnim krańcu  Wyżyny Lubelskiej.
Pod względem klimatycznym, tutejszy mikroklimat wyróżnia się na tle całego regionu najdłuższym okresem bez przymrozków (248 dni) i wyjątkowo długim okresem wegetacyjnym (220 dni). Średnia roczna opadów wynosi 577 mm, zaś średnia roczna temperatur sięga 8°C.
Gmina Wilków słynie z uprawy chmielu. Pochodzi stąd ponad jedna trzecia polskiej produkcji szyszek chmielowych. Co roku organizowane jest tutaj  Nadwiślańskie Święto Chmielu.
W czasie olbrzymiej powodzi, która dotknęła Powiśle w maju 2010, pod wodą znalazło się 90 procent powierzchni gminy. Zalane zostały 23 wioski. 
 

(opracowanie: A. Sikora)