Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Turystyka Wędkarstwo

Wędkarstwo

OPŁATY znaczków w 2022 roku

 1. Normalna (dorośli do 65 lat) – 100 zł + 130 zł = 230 zł
 2. Ulgowa (odznaczeni; młodzież ucząca się 16-24 lat; dorośli od 65 lat) - 50 zł + 70 zł = 120 zł
 3. Uczestnik ( młodzież do 16 lat) – 25 zł + 5 zł – wpisowe bezpłatne = 30 zł
  Wpisowe:

osoby dorosłe – 25 zł     ,  młodzież do 16 lat - bezpłatne

OPŁATY nowowstępujących do Koła PZW w Wilkowie w 2022 roku

 1. Normalna – skł. czł. – 100 zł + skł. okr. – 130 zł + wpisowe – 25 zł + legitym. – 5 zł + egzamin – 16 zł + przelew – 3,5 zł = 280 zł
   
 2. Ulgowa - skł. czł. – 50 zł + skł. okr. – 70 zł + wpisowe – 25 zł + legitym. – 5 zł +        egzamin – 16 zł + przelew – 3,5 zł = 170 zł
   

Uczestnik - skł. czł. – 25 zł + skł. okr. – 5 zł + legitym. – bezpłatna + wpisowe – bezpłatne  + egzamin – zwolniony = 30 zł
Karta wędkarska obowiązuje członka uczestnika od 14 roku życia !
opłata o wydanie karty wędkarskiej w Starostwie Opolskim – 10 zł