Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

GMINA WILKÓW POMAGA UKRAINIE

Aktualności

6 lipca 2022
W czwartek 30 czerwca br. Podpisano protokół odbioru, a tym samym zakończona została kolejna inwestycja -„Przebudowa drogi gminnej nr 108000L w m. Podgórz od km 0+010,00 do km 0+491,00”.
czytaj więcej
5 lipca 2022
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 59
czytaj więcej
5 lipca 2022
Harmonogram Dyżurów Leśniczego w Gminie Wilków
czytaj więcej
1 lipca 2022
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
czytaj więcej
30 czerwca 2022
czytaj więcej
30 czerwca 2022
Upał to stan pogody, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza 30 st. C. W ciągu dnia, najwyższa temperatura występuje pomiędzy godziną 15 a 18, a nie jak się powszechnie sądzi - w południe, zaś największe promieniowanie UV notowane jest w godzinach 12 – 13.
czytaj więcej
30 czerwca 2022
Weź udział w II ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”! W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest Organizatorem konkursu, zapraszamy do udziału w II ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”. Nagraj i prześlij swój film do Organizatora konkursu. Pokaż, jak zmienia się polska wieś.
czytaj więcej
30 czerwca 2022
W związku z zapytaniami Gmin oraz Mieszkańców kontaktujących się z biurem projektu w zakresie otrzymywanych smsów przez uczestników projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego ”
czytaj więcej
30 czerwca 2022
Podczas LIV sesji Rady Gminy Wilków, odbytej w dniu 29 czerwca br. Rada Gminy jednogłośnie udzieliła Danielowi Kusiowi – Wójtowi Gminy Wilków wotum zaufanie, jak również udzieliła absolutorium.
czytaj więcej
29 czerwca 2022
Zaproszenie na badania niskodawkową Tomografią Komputerową Płuc.
czytaj więcej
28 czerwca 2022
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
czytaj więcej
25 czerwca 2022
Gratulacje i podziękowania dla Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Szkuciska, za dotychczasową działalność i pracę na rzecz rozwoju i integracji mieszkańców sołectwa.
czytaj więcej

na skróty

Transmisja obrad
Rady Gminy Wilków

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Dofinansowania ze Środków Budżetu Państwa

Punkt potwierdzający profil zaufany w Gminie Wilków

Narodowy Spis Powszechny 2021

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - II edycja

Wybory

Sport

Turystyka

Gospodarka Odpadami

OSP w Gminie Wilków

PZW Koło w Wilkowie

Ochrona wód i gospodarka wodna, azbest i inne zadania

partnerzy