Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

GMINA WILKÓW POMAGA UKRAINIE

Aktualności

27 stycznia 2023
ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU – CHÓW PRZYZAGRODOWY
czytaj więcej
18 stycznia 2023
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023
czytaj więcej
18 stycznia 2023
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku
czytaj więcej
17 stycznia 2023
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH NA TRZY DOBY
czytaj więcej
12 stycznia 2023
SZKOLENIE CHEMIZACYJNE 2023
czytaj więcej
11 stycznia 2023
Zapraszamy do wzięcia udziału w III Konkursie "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy".
czytaj więcej
11 stycznia 2023
Ważne zmiany od stycznia 2023 r. Każdy emeryt lub rencista otrzyma legitymację ZUS w formie elektronicznej – mLegitymację
czytaj więcej
11 stycznia 2023
LXII zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 16 stycznia 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 8:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wilków.
czytaj więcej
11 stycznia 2023
Urząd Gminy Wilków przystąpił do projektu „Wspieraj lokalnie”
czytaj więcej
8 stycznia 2023
W czwartek 5 stycznia Minister Kowalczyk spotkał się z rolnikami-producentami chmielu. Spotkanie na które licznie przybyli rolnicy i plantatorzy nie tylko z Gminy Wilków
czytaj więcej
6 stycznia 2023
Wójt Gminy Wilków informuje, że od 2 stycznia 2023 roku można składać wnioski o zakup węgla dla gospodarstw domowych w ramach drugiego naboru. Przedmiotowe wnioski składać można w sekretariacie Urzędu Gminy Wilków, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Szczegółowe informacje można pozyskać pod numerem telefonu: 81 8281002
czytaj więcej
5 stycznia 2023
Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Wilków o prawidłową segregacje odpadów oraz zgniatanie butelek plastikowych oraz kartonów po sokach, mleku itp.
czytaj więcej

na skróty

Transmisja obrad
Rady Gminy Wilków

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Dofinansowania ze Środków Budżetu Państwa

Punkt potwierdzający profil zaufany w Gminie Wilków

Narodowy Spis Powszechny 2021

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - II edycja

Wybory

Sport

Turystyka

Gospodarka Odpadami

OSP w Gminie Wilków

PZW Koło w Wilkowie

Ochrona wód i gospodarka wodna, azbest i inne zadania

Czyste Powietrze

partnerzy