Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

GMINA WILKÓW POMAGA UKRAINIE

Aktualności

27 maja 2022
Z okazji Dnia Pracownika Samorządowego składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim, którzy współtworzą samorząd -pracownikom Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy, Radnym, Sołtysom oraz wszystkim osobom, które pracują na rzecz naszej gminnej społeczności.
czytaj więcej
26 maja 2022
Remont drogi w Podgórzu przekroczył półmetek.
czytaj więcej
25 maja 2022
Budowanie świadomości oraz zachęcenie do rozwagi i ochrony skóry przed promieniami UV podczas wakacyjnego odpoczynku to cel XI Tygodnia Świadomości Czerniaka, rozpoczynającego się 17 maja.
czytaj więcej
25 maja 2022
LIII zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków
czytaj więcej
25 maja 2022
Informacja o stanie wody pitnej na terenie Gminy Wilków
czytaj więcej
20 maja 2022
„Informacja Ministerstwa Rozwoju i Technologii- ułatwienia w budowie domów do 70 m kw.”
czytaj więcej
20 maja 2022
Poniżej informacje Organizatora dotyczące akcji sprzątania rzeki Chodelki:
czytaj więcej
19 maja 2022
Od 18 maja 2022 roku, Szkoła Podstawowa w Wilkowie nosi imię Jana Pawła II. Tego dnia odbyła się doniosła uroczystość nadania Szkole imienia, oraz poświęcenie Sztandaru.
czytaj więcej
16 maja 2022
Przekazanie placu budowy na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 108014L na odcinku 2+549,00 do km 4+247,00 w miejscowości Zagłoba.
czytaj więcej
11 maja 2022
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
czytaj więcej
10 maja 2022
Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022
czytaj więcej
10 maja 2022
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
czytaj więcej

na skróty

Transmisja obrad
Rady Gminy Wilków

Punkt potwierdzający profil zaufany w Gminie Wilków

Narodowy Spis Powszechny 2021

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - II edycja

Wybory

Fundusz Dróg Samorządowych

Sport

Turystyka

Gospodarka Odpadami

OSP w Gminie Wilków

PZW Koło w Wilkowie

Ochrona wód i gospodarka wodna, azbest i inne zadania

Dofinansowania ze Środków Budżetu Państwa

partnerzy