Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Fundusz Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa drogi gminnej nr 128017L w miejscowości Rogów  od km 0+003 do km 0+242
            Dofinansowanie:  82 355,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 117 651,23 zł                                      

Cele projektu:
1.    Poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa bezpieczeństwa pieszych.
2.    Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych
3.    Podniesienie standardów technicznych dróg gminnych.
4.    Poprawa dostępności do ośrodków gospodarczych oraz usług publicznych.
5.    Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych
 

 


 

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
Nazwa projektu:Przebudowa drogi gminnej nr 108014L w miejscowości Szczekarków – Kolonia od km 5+300 do km 5+900
Dofinansowanie:  146 313,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 209 019,19 zł                                                    
Cele projektu:
1.Poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa bezpieczeństwa pieszych.
2.Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych
3.Podniesienie standardów technicznych dróg gminnych.
4.Poprawa dostępności do ośrodków gospodarczych oraz usług publicznych.
5.Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych