Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Gmina Władze

Władze

DANIEL TOMASZ KUŚ     - Wójt Gminy Wilków
IWONA GIZA                     - Sekretarz Gminy Wilków
MAŁGORZATA TUREK     - Skarbnik Gminy Wilków