Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków APEL O RACJONALNE WYKORZYSTANIE WODY

APEL O RACJONALNE WYKORZYSTANIE WODY

APEL O RACJONALNE WYKORZYSTANIE WODY Z WODOCIĄGÓW PRZEZ ODBIORCÓW Z TERENU GMINY WILKÓW

W związku z panującą suszą i zwiększonym poborem wody z sieci wodociągowej na terenie gminy Wilków, mając na celu konieczność zapewnienia wody dla Mieszkańców, apeluję o racjonalne wykorzystywanie wody z wodociągów. Obowiązuje bezwzględny zakaz czerpania wody z hydrantów ppoż. za wyjątkiem poboru wody do celu przeciwpożarowych.
Proszę o ograniczenie podlewania trawników, podlewania upraw rolnych, sadowniczych, napełniania basenów kąpielowych wodą z wodociągów gminnych itp.
Niestosowanie się do tych   zaleceń  spowoduje znaczne obniżenie ciśnienia dostarczanej wody oraz przerwy w jej dostawie i w konsekwencji pozbawi części mieszkańców wody do celów socjalno bytowych.
Apeluję o rozsądne korzystanie z wody i stosowanie się do w/w zaleceń.
  
                                                      Daniel Kuś
                                               Wójt Gminy Wilków