Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków APEL ZIMA 2020/2021     

APEL ZIMA 2020/2021     

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie zwraca się do mieszkańców Gminy z apelem o wrażliwość i czujność wobec osób potrzebujących: samotnych, starszych, chorych i niepełnosprawnych.

 Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla ich zdrowia, ale i życia. Na zamarznięcie narażone są również osoby spożywające alkohol. Nie bądźmy obojętni!

            Jeśli widzą Państwo w swoim otoczeniu osoby potrzebujące pomocy, sygnały te prosimy kierować do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie tel. (81) 828-10-46, (81)828-13-64.

Informujemy jednocześnie, że Lubelski Urząd Wojewódzki uruchomił bezpłatną infolinię -telefon interwencyjny nr 987 (dostępny całodobowo), na który można zgłaszać informacje o zagrożeniu życia i zdrowia, jak również można uzyskać informacje o adresach placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym.

            Dane o adresach najbliższych placówek udzielających wsparcia osobom bezdomnym –schronienia, gorącego posiłku, pomocy rzeczowej oraz punktów pomocy doraźnej dostępne są w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie: www.lublin.uw.gov.pl

            Liczymy, że społeczna wrażliwość wszystkich mieszkańców naszej Gminy, pomoc międzysąsiedzka oraz współpraca służb, pozwolą nam uniknąć nieszczęśliwych w skutkach następstw zimy.