Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków BITWA O WOZY 2020

BITWA O WOZY 2020

Wójt Gminy Wilków wraz z druhami OSP zachęca Mieszkańców gminy do udziału w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło profrekwencyjną propozycję polegającą na sfinansowaniu 16 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, po jednym dla każdego województwa. 

Warunkiem zdobycia nowoczesnego samochodu pożarniczego jest wykazanie się obywatelską postawą. Pojazd ufundowany przez MSWiA trafi do jednostki OSP w tej gminie na terenie województwa, która odnotuje najwyższą frekwencję  w wyborach prezydenckich. 
Mieszkańcy Gminy Wilków niejednokrotnie pokazali, że potrafią się jednoczyć. Niech tak będzie i tym razem!!!
Weźmy udział w wyborach,
łączmy siły i walczmy o nowy wóz strażacki