Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

Punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze” w gminie Wilków

 

W celu ułatwienia dostępu do programu „Czyste Powietrze” Wójt Gminy Wilków podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W ramach wsparcia mieszkańcy gminy Wilków mogą składać wnioski o dotację w siedzibie Urzędu Gminy Wilków oraz uzyskać informacje o zasadach programu oraz pomoc w procesie składania wniosku o dofinansowanie i późniejszym rozliczeniu dotacji.

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek

7:15 – 14:15

Tel. 81 828 10 02 wew. 211

e-mail: czystepowietrze@gminawilkow.pl

pokój nr 204

Wtorek

9:00 – 16:00

Piątek

8:15 – 14:15

 

Strona główna programu:

Czyste Powietrze

 

Program przeznaczony jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania,  37 000 zł  ( + 10 000 zł  – dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 69 000 zł ( + 10 000 zł – dotacja z prefinansowaniem)dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Program „Czyste Powietrze” przewiduje dofinansowanie na:

  • wymianę starych, nieefektywnych kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, o najwyższych normach tj. kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania, pompy ciepła lub węzeł cieplny w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej,
  • ocieplenie przegród budowlanych budynku,
  • stolarkę okienną i drzwiową,
  • montaż, instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

 

Formy dofinansowania:

  • dotacja
  • dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego
  • dotacja z prefinansowaniem

 

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

 

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie

Gminy Wilków ze stanem na dzień 30.09.2022 r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

80

Liczba zawartych umów o dofinansowanie

66

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

37

Kwota wypłaconych dotacji

935 680,50 zł

 

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie

Gminy Wilków ze stanem na dzień 31.12.2022 r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

85

Liczba zawartych umów o dofinansowanie

68

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

41

Kwota wypłaconych dotacji

1 042 370,47 zł

 

Dane Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie

Gminy Wilków ze stanem na dzień 31.03.2023 r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

108

Liczba zawartych umów o dofinansowanie

76

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

49

Kwota wypłaconych dotacji

1 219 783,27 zł

 

Dane Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie