Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

Punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze” w gminie Wilków

 

W celu ułatwienia dostępu do programu „Czyste Powietrze” Wójt Gminy Wilków podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W ramach wsparcia mieszkańcy gminy Wilków mogą składać wnioski o dotację w siedzibie Urzędu Gminy Wilków oraz uzyskać informacje o zasadach programu oraz pomoc w procesie składania wniosku o dofinansowanie i późniejszym rozliczeniu dotacji.

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek

7:15 – 14:15

Tel. 81 828 10 02 wew. 211

e-mail: czystepowietrze@gminawilkow.pl

pokój nr 204

Wtorek

9:00 – 16:00

Piątek

8:15 – 14:15

 

Strona główna programu:

Czyste Powietrze

 

Program przeznaczony jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania,  37 000 zł  ( + 10 000 zł  – dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 69 000 zł ( + 10 000 zł – dotacja z prefinansowaniem)dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Program „Czyste Powietrze” przewiduje dofinansowanie na:

  • wymianę starych, nieefektywnych kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, o najwyższych normach tj. kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania, pompy ciepła lub węzeł cieplny w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej,
  • ocieplenie przegród budowlanych budynku,
  • stolarkę okienną i drzwiową,
  • montaż, instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

 

Formy dofinansowania:

  • dotacja
  • dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego
  • dotacja z prefinansowaniem

 

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

 

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Wilków ze stanem na dzień 30.09.2022 r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

80

Liczba zawartych umów o dofinansowanie

66

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

37

Kwota wypłaconych dotacji

935 680,50 zł