Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków DZIEŃ STRAŻAKA

DZIEŃ STRAŻAKA

DZIEŃ STRAŻAKA

Z okazji Dnia Strażaka życzę wszystkim strażakom, aby ten piękny dzień, był źródłem siły w życiu codziennym,  a także  przyniósł spełnienie oczekiwań
i planów, tak osobistych, jak i zawodowych.

Drogie Druhny i Druhowie kieruję do Was  słowa uznania za Waszą ciężką pracę. Nie bacząc na własne bezpieczeństwo w dzień i w nocy ratujecie ludzkie życie i mienie. To dzięki Wam lokalna społeczność może spać spokojnie. Jesteście przykładem, jak w dzisiejszych czasach można i należy godnie sprawować  swoje obowiązki.

Składam serdeczne podziękowania za Wasz trud, za poświęcenie, za wielki dar serca jakim jest Wasza  piękna służba i zaangażowanie. Niech idee czerpane bezpośrednio od patrona strażaków, św. Floriana, przyświecają Wam zawsze.

 

                                                                                                 Wójt Gminy Wilków

                                                                                                 Daniel Kuś