Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Dotacje dla Klubów

Dotacje dla Klubów

/Dnia-15-marca-br-w-Zarzadzenieu-nr-005017A-Wójt-Gminy-Wilków-poinformował o-rozstrzygnięciu-konkursu/

Po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej Wójt Gminy,przyznal dotację, i powierzył realizację, oraz wsparcie realizacji zadań konkursowych dla:  Ludowego Klubu Sportowego "Wilki" - dotacja w wys. 45.000 zł.
Uczniowskiego Klubu Sportowego "POWIŚLE" w Wilkowie. - dotacja 5000zł.
 

TREŚĆ ZARZĄDZENIA...