Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Dzień Kobiet

Dzień Kobiet

Uroczystość zorganizowana 8 marca br., przez Stowarzyszenie "Klub Seniora" w Wilkowie z udziałem Daniela Kusia wójta Gminy Wilków i Józefa Błażejewskiego - Przewodniczącego Rady Gminy,