Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków INFORMACJA O CZASIE PRACY URZĘDU GMINY WILKÓW W DNIU 2 KWIETNIA 2021 ROKU

INFORMACJA O CZASIE PRACY URZĘDU GMINY WILKÓW W DNIU 2 KWIETNIA 2021 ROKU

INFORMACJA O CZASIE PRACY URZĘDU GMINY WILKÓW W DNIU 2 KWIETNIA 2021 ROKU

INFORMACJA O CZASIE PRACY URZĘDU GMINY WILKÓW

W DNIU 2 KWIETNIA 2021 ROKU

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 120.12.2021 Wójta Gminy Wilków z dnia 31 marca 2021 roku, Urząd Gminy Wilków w dniu 2 kwietnia 2021 roku ( Wielki Piątek) czynny będzie w godzinach 7.15—11.00. Kasa będzie otwarta w godzinach 7:15– 10:30.

W sekretariacie Urzędu Gminy Wilków do godz. 15.15 zostanie zapewniony dyżur przez wyznaczonego pracownika Urzędu.

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie nr 120.12 .2021

Wójta Gminy Wilków

z dnia 31marca  2021 roku

 

w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Wilków w dniu 2 kwietnia 2021 roku

 

Na podstawie art. 33 ust. 3  ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020, poz. 713 ze zm)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Ustalam czas pracy Urzędu Gminy Wilków w dniu 2 kwietnia 2021 r. (Wielki Piątek)  
    w godzinach 7:15 - 11:00.
  2. Kasa będzie otwarta w godzinach 7:15– 10:30.
  3. W sekretariacie Urzędu Gminy Wilków do godz. 15.15 zostanie zapewniony dyżur przez wyznaczonego pracownika Urzędu.

§ 2

Informacja o skróconym czasie pracy zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

   Wójt Gminy Wilków 

      /-/ Daniel Kuś