Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Informacja Wójta Gminy Wilków

Informacja Wójta Gminy Wilków

o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców

Informacja Wójta Gminy Wilków o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Wilków w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Zgodnie z art. 37 f § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.) Wójt Gminy Wilków podaje do publicznej wiadomości, informacje w zakresie organizacji bezpłatnego gminnego przewozu wyborców na dzień wyborów
7 kwietnia 2024 roku

 Poniżej linie komunikacyjne dla poszczególnych obwodów wraz z godzinami odjazdów z poszczególnych przystanków komunikacyjnych.

Linia komunikacyjna gminnego przewozu pasażerskiego dla obwodu głosowania nr 1 w dniu
7 kwietnia 2024 roku- ( granice obwodu : Kąty , Machów, Szczekarków -Kolonia, Urządków, Wilków, Wilków -Kolonia, Zarudki )

KURS nr 1

Godz. 7.30 Machów (przystanek koło Kaplicy)

Godz. 7.35 Kąty (przystanek komunikacyjny przy posesji nr 32 )

Godz. 7.40  Wilków – Kolonia (przystanek komunikacyjny )

Godz. 7.45 Zarudki (przystanek przy posesji 11 a)

Godz. 7.55 Kąty ( przystanek przy posesji 24 a tzw. krzyżówka)

Godz. 8.00 Szczekarków (przystanek komunikacyjny)

Godz. 8.05 Szczekarków Kolonia( przystanek przy posesji nr 1)

Godz. 8.10 Urządków (przystanek komunikacyjny przy posesji nr 35)

Godz. 8.15 Lokal Szkoła Podstawowa w Wilkowie – trasa powrotna o godz. 8.25

KURS nr 2

Godz. 13.00 Machów (przystanek koło Kaplicy)

Godz. 13.05 Kąty (przystanek komunikacyjny  przy posesji nr 32)

Godz.  13.10 Wilków- Kolonia  ( przystanek komunikacyjny )

Godz. 13.15  Zarudki ( przystanek przy posesji 11 a)

Godz. 13.25 Kąty ( przystanek przy posesji 24 a)

Godz. 13.30 Szczekarków (przystanek komunikacyjny)

Godz. 13.40  Szczekarków- Kolonia ( przystanek przy posesji nr 1)

Godz. 13.50 Urządków (przystanek komunikacyjny przy posesji nr 35)

Godz. 13.55 Lokal Szkoła Podstawowa w Wilkowie – trasa powrotna o godz. 14.15

Linia komunikacyjna gminnego przewozu pasażerskiego dla obwodu głosowania nr 2 w dniu
7 kwietnia 2024 roku ( granice obwodu : Dobre) 

KURS nr 1

Godz. 8.50  Dobre (przystanek koło posesji nr 51 )

Godz. 9.00 Lokal remizy OSP w Dobrym – trasa powrotna o godz. 9.10

KURS nr 2

Godz. 12.35  Dobre (przystanek koło posesji nr 51 )

Godz. 12.40 Lokal remizy OSP w Dobrym – trasa powrotna o godz. 12.50

 

Linia komunikacyjna gminnego przewozu pasażerskiego dla obwodu głosowania nr 3 w dniu
7 kwietnia 2024 roku ( granice obwodu : Rogów) 

KURS nr 1

Godz.7.30  Rogów  (przystanek koło posesji nr 38 )

Godz. 7.40 Lokal  Szkoły Podstawowej w Rogowie – trasa powrotna o godz.8.30

KURS nr 2

Godz.13.50  Rogów  (przystanek koło posesji nr 38 )

Godz. 14.00 Lokal  Szkoły Podstawowej w Rogowie – trasa powrotna o godz. 14.15

 

Linia komunikacyjna gminnego przewozu pasażerskiego dla obwodu głosowania nr 4 w dniu
 7 kwietnia 2024 roku  ( granice obwodu : Brzozowa, Lubomirka, Majdany, Rybaki, Kolonia Wrzelów, Zagłoba)

KURS nr 1

Godz. 9.40 Brzozowa (przystanek przy posesji nr 4)

Godz. 9.43 Majdany  (przystanek przy posesji 31)

Godz. 9.45 Lubomirka  (przystanek komunikacyjny )

Godz. 9.50 Majdany ( przystanek komunikacyjny )

Godz. 10.00 Kolonia Wrzelów  ( przystanek przy posesji 21

Godz. 10.10 Rybaki  ( przystanek komunikacyjny )

Godz. 10.20  Lokal Zespołu Szkół Publicznych w Zagłobie – trasa powrotna 10.30

KURS nr 2

Godz.  15. 25 Brzozowa ( przystanek przy posesji nr 4)

Godz. 15.30 Majdany  ( przystanek przy posesji 31)

Godz. 15.35 Lubomirka ( przystanek komunikacyjny )

Godz. 15.40 Majdany (  przystanek komunikacyjny )

Godz. 15.45 Kolonia Wrzelów  ( przystanek przy posesji 21)

Godz. 15.55 Rybaki  ( przystanek komunikacyjny )

Godz. 16.00  Lokal Zespołu Szkół Publicznych w Zagłobie – trasa powrotna o godz. 17.40

 

Linia komunikacyjna gminnego przewozu pasażerskiego dla obwodu głosowania nr 5 w dniu
7 kwietnia 2024 roku ( granice obwodu : Kępa Chotecka, Szkuciska) 

KURS nr 1

Godz. 9.20 Szkuciska ( przystanek komunikacyjny )

Godz. 9.30 Kępa Chotecka  ( przystanek przy posesji 55 A)

Godz. 9.35  Lokal Świetlicy Wiejskiej w Kępie Choteckiej  – trasa powrotna 10.30

KURS nr 2

Godz. 15.00 Szkuciska  (przystanek komunikacyjny )

Godz. 15.10 Kępa Chotecka   przystanek przy posesji 55 A

Godz. 15.15  Lokal Świetlicy Wiejskiej w Kępie Choteckiej  – trasa powrotna 15.25

 

Linia komunikacyjna gminnego przewozu pasażerskiego dla obwodu głosowania nr 6 w dniu 7 kwietnia 2024 roku ( granice obwodu : Podgórz, Zastów Polanowski, Zastów Karczmiski)

 

KURS nr 1

Godz. 9.30 Zastów Karczmiski   (przystanek komunikacyjny )

Godz. 9.40 Zastów Polanowski ( przystanek obok zbiornika przeciwpożarowego)

Godz. 9.50 Podgórz ( przystanek przy posesji nr 8)

Godz. 10.00  Lokal Świetlicy Wiejskiej w Zastowie Polanowskim – trasa powrotna godz. 10.10

KURS nr 2

Godz. 18.00  Zastów Karczmiski  ( przystanek komunikacyjny )

Godz. 18.10 Zastów Polanowski ( przystanek obok zbiornika przeciwpożarowego)

Godz.18.20 Podgórz (przystanek  przy posesji nr 8)

Godz. 18.30  Lokal Świetlicy Wiejskiej w Zastowie Polanowskim – trasa powrotna 18.40

 

 

 

 

Linia komunikacyjna gminnego przewozu pasażerskiego dla obwodu głosowania nr 7 w dniu
7 kwietnia 2024 roku  ( granice obwodu : Kosiorów, Żmijowiska, Kłodnica) 

KURS nr 1

Godz.11.30  Kłodnica  (przystanek komunikacyjny )

Godz. 11. 40 Żmijowiska ( przystanek komunikacyjny przy posesji nr 21)

Godz. 11.45 Lokal  OSP w Kosiorowie  – trasa powrotna o godz. 11.55

KURS nr 2

Godz.17.15  Kłodnica  (przystanek komunikacyjny )

Godz. 17. 25 Żmijowiska ( przystanek komunikacyjny przy posesji nr 21)

Godz. 17.30 Lokal  OSP w Kosiorowie  – trasa powrotna o godz. 17.40

 

Linia komunikacyjna gminnego przewozu pasażerskiego dla obwodu głosowania nr 8 w dniu
7 kwietnia 2024 roku ( granice obwodu : Wólka Polanowska, Polanówka) 

 

KURS nr 1

Godz.7.50  Polanówka  (przystanek przy posesji nr 14 )

Godz. 7.55  Wolka Polanowska  ( przystanek komunikacyjny przy budynku byłej szkoły podstawowej)

Godz. 8.00 Lokal  OSP w Wolce Polanowskiej  – trasa powrotna o godz. 8.10

KURS nr 2

Godz.13.10  Polanówka  (przystanek przy posesji nr 14 )

Godz. 13.15  Wolka Polanowska  ( przystanek komunikacyjny przy budynku byłej szkoły podstawowej)

Godz. 13.20 Lokal  OSP w Wolce Polanowskiej  – trasa powrotna o godz. 13.30

 

Uprzejmie informuję, że godziny dowozów i odwozów  do lokali mogą ulec nieznacznym opóźnieniom.

Ponadto, informuję że autobus/bus  realizujące przewóz będą oznaczone numerem i nazwą Siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej.