Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Informacja o przydatności wody do spożycia

Informacja o przydatności wody do spożycia

na podstawie sprawozdań z badań wody przekazanych przez zarządcę wodociągu w dniu 24.07.2020 r. w zakresie parametrów mikrobiologicznych grupy B i chloru wolnego z dnia 23.07.2020 r. Nr 692/20/LUB,

Nr 2371/20, Nr 691/20/LUB, Nr 2370/20, Nr 693/20/LUB, Nr 2372/20, Nr 690/20/LUB,
Nr 2369/20, Nr 689/20/LUB, Nr 2368/20, pobranej w dniu 20.07.2020 r. z wodociągu
zbiorowego zaopatrzenia w wodę Lubomirka, którego zarządcą jest Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe „AGRO" Sp. z o. o. w Wilkowie, z następujących punktów zgodności:
- sieć rozdzielcza SUW Lubomirka - hydrofornia,
- sieć wodociągowa Brzozowa 18 A,
- sieć wodociągowa Kępa Chotecka 25, kotłownia,
- sieć wodociągowa Kłodnica 25,
-sieć wodociągowa Dom weselny Szczekarkówka, Szczekarków 25 b
stwierdza przydatność wody do spożycia. Woda uzdatniana jest w procesie dezynfekcji.
Badania jakości wody przeprowadzono w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej
Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie ul. Probostwo 4, 20-089 Lublin oraz w Miejskim
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 15,
20-407 Lublin.

Pliki do pobrania

  • pdf INFORMACJA