Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Informacje o ewentualnej dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie Gminy (punkty dystrybucji)

Informacje o ewentualnej dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie Gminy (punkty dystrybucji)

Informacje o ewentualnej dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie Gminy (punkty dystrybucji)

 

W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w związku z informacjami medialnymi dotyczącymi walk w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, służby państwa zdecydowały o prewencyjnym rozpoczęciu dystrybucji tabletek jodku potasu do powiatów, a następnie do gmin. To działania rutynowe i przewidziane w przepisach prawa na wypadek ewentualnego wystąpienia skażenia radiacyjnego.

MSWiA informuje, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Przygotowanie planu dystrybucji tabletek jodku potasu na wypadek ewentualnego wystąpienia zagrożenia radiacyjnego jest standardową prewencyjną procedurą, związaną z zarządzaniem kryzysowym i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom

Uwaga! Profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów.

Poniżej publikujemy listę punktów wydawania tabletek jodku potasu na terenie gminy. Punkty będą dystrybuować tabletki dopiero po otrzymaniu informacji od Wojewody Lubelskiego.

 

PUNKTY WYDAWANIA TABLETEK JODKU POTASU NA TERENIE GMINY WILKÓW

NUMER PUNKTU

NAZWA

ADRES

Uwagi

PWTJP nr 1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 

Urządków 40

 

PWTJP nr 2

 

OSP Rogów

Strażnica

Rogów 92 A

 

PWTJP nr 3

 

OSP Wólka Polanowska

Strażnica

Wólka Polanowska 86

 

PWTJP nr 4

 

OSP Wilków

Strażnica

Wilków 11

 

PWTJP nr 5

 

OSP Dobre

Strażnica

Dobre 13 A

 

PWTJP nr 6

 

OSP Kosiorów

Strażnica

Kosiorów 36

 

PWTJP nr 7

 

OSP Żmijowiska

Strażnica

Żmijowiska 38 A