Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Inwestycje Gminne

Inwestycje Gminne

Zakończono inwestycję pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 128017L w miejscowości Rogów  od km 0+003 do km 0+242"

Przebudowa drogi gminnej nr 128017L w miejscowości Rogów  od km 0+003 do km 0+242
Dofinansowanie:  82 355,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 117 651,23 zł                                      

Cele projektu:
1.    Poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa bezpieczeństwa pieszych.
2.    Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych
3.    Podniesienie standardów technicznych dróg gminnych.
4.    Poprawa dostępności do ośrodków gospodarczych oraz usług publicznych.
5.    Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych