Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Komunikat dla Plantatorów chmielu

Komunikat dla Plantatorów chmielu

W terminie do dnia 1 marca 2021 r. producenci chmielu zobowiązani są do złożenia danych raportowych ze zbioru 2020 r.

Dane raportowe należy złożyć osobiście bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie, ul. Nowy Świat 3 20-418 Lublin
Kontakt: 81 532 06 15, 664 050 738


Formularze dostępne są również w Urzędzie Gminy, oraz w zakładce DO POBRANIA